Εξειδικευμένες ασφάλειες

Υπάρχουν στην εποχή μας ορισμένες κατηγορίες κινδύνων, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα μέχρι τώρα συνηθισμένα (παραδοσιακά) είδη ασφαλίσεων.

Η εταιρία μας, προσαρμοζόμενη ταχύτατα στις σύγχρονες εξελίξεις, είναι σε θέση να σας προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και στους παρακάτω τομείς:

Τεράστιες ποσότητες δεδομένων συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών με όλο και πιο αυξανόμενους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει την παράμετρο ότι όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι πολύτιμα για τον κάτοχό τους. Η τιμή τους στην μαύρη αγορά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την διάρκεια δυνατότητας χρήσης των δεδομένων / στοιχείων. Οι πολύ υψηλές τιμές στην μαύρη αγορά, δίνουν την δυνατότητα στους κυβερνοεγκληματίες, να “επενδύουν” σε χρόνο έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα εταιρικά άδυτα.

Η παραβίαση συστημάτων και η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ένα από τα τρία κορυφαία περιστατικά που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την φήμη μιας εταιρίας και να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών, μαζί με την κακή εξυπηρέτηση των πελατών και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθεί η επιχείρηση (έρευνα Ponemon Institute 2014).

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παραβιάσεων συστημάτων επιχειρήσεων οι οποίες δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και δεν κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα περιστατικά που εκδηλώθηκαν. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η φύση της οποίας δεν είναι απλώς οικονομική.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα – που μόλις έφτασαν και στην Ελλάδα- δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τις επιθέσεις των hackers, να ελαχιστοποιήσουν την οικονομική καταστροφή και να αποκατασταθεί σύντομα η φήμη της εταιρείας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

 • Πρόσβασης σε εξειδικευμένους ερευνητές ασφαλείας προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης με την βοήθεια των οποίων θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων.
 • Άμεσης ενημέρωσης πελατών – των οποίων τα στοιχεία κλάπηκαν – για το συμβάν και υπηρεσιών Customer Care σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την μείωση των οικονομικών συνεπειών λόγω της υφιστάμενης παραβίασης.
 • Πρόσβασης σε ειδικούς δημοσίων σχέσεων & διαχείρισης κρίσεων για να χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης του συμβάντος και να επιλέξουν την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική.
 • Κάλυψης νομικών εξόδων για την διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και προστίμων – κυρώσεων εφόσον είναι ασφαλιστέα από τον νόμο.
 • Παροχής νομικών συμβουλών και υποστήριξης για την αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της παραβίασης και τις ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους.
 • Κάλυψης απώλειας κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας εταιρικού δικτύου που οφείλεται στην παραβίαση ασφάλειάς του.
 • Παροχής εξειδικευμένων διαπραγματευτών σε περίπτωση εκβιασμού για αποκάλυψη δεδομένων.
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω διαρροής δεδομένων.

Για ποιόν λόγο είναι απαραίτητη η ασφάλιση δεδομένων

Τα δεδομένα είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που δεν ασφαλίζεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια, τα οποία εστιάζουν στους κινδύνους του κλάδου πυρός / περιουσίας, του σεισμού και των φυσικών καταστροφών. Σε αυτά τα κλασσικά ασφαλιστικά σχήματα η κάλυψη δεδομένων εξαιρείται ρητά, αφού η διαχείριση της ζημιάς όπως αναλύθηκε ξεφεύγει από την διαδικασία της απολογιστικής αποζημίωσης μέσω παραστατικών ζημιάς.

Η ασφάλιση των δεδομένων λοιπόν κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:

 • Δεν μπορούν να καλυφθούν με τα κλασσικά ασφαλιστικά σχήματα.
 • Η ομαλή λειτουργία των συστημάτων μιας επιχείρησης είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξή της.
 • Το κυβερνοέγκλημα είναι το πιο ταχύτατο αναπτυσσόμενο έγκλημα.
 • Τα δεδομένα τρίτων που διατηρεί μια εταιρία λόγω της συνεργασίας της με άλλες εταιρίες είναι πολύτιμα και η απώλειά τους δημιουργεί ευθύνη για αυτή.
 • Οι εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, έχουν ποινές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων των κατόχων των καρτών και από τις συμβαλλόμενες εταιρίες (VISA, Mastercard, AmericanExpress κλπ).
 • Η φήμη μιας εταιρίας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο και η ασφάλιση βοηθά στην αποτελεσματική διαχείρισή της σε περίπτωση περιστατικών απώλειας δεδομένων.
 • Η χρήση των social media από το προσωπικό της εταιρίας δημιουργεί ευθύνη για αυτήν.
 • Οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα στελέχη της εταιρίας αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρία και την πιθανότητα κλοπής τους.
 • H πρόσβαση σε εξειδικευμένους ερευνητές ασφαλείας προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης με την βοήθεια των οποίων θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων και η αντιμετώπιση όλων των παράπλευρων συνεπειών (εκβιασμοί κλπ).

Ποιές εταιρείες έχουν περισσότερη ανάγκη ασφάλισης

Αν και στόχος κυβερνοεπιθέσεων μπορούν να πέσουν οι περισσότερες εταιρείες -αναλόγως των σκοπιμοτήτων των δραστών -εντούτοις υπάρχουν μερικές κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες εφόσον υποστούν τέτοια επίθεση. Τέτοιες εταιρείες είναι:

 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • Internet Services Providers
 • Cloud Providers
 • Ε- commerce platforms
 • Search engines
 • Πάροχοι υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα)
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές
 • Πάροχοι ενέργειας
 • Μεταφορές
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Retailers
 • Δικηγορικές Εταιρίες
 • Συμβουλευτικές Εταιρίες
 • Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές, Loyalty Cards
  PCI Insurance (Payment Card Industry)

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης είναι ένα πεδίο προκλήσεων για την ασφαλιστική αγορά, την ίδια την Πολιτεία, αλλά βέβαια και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το περιβάλλον έχει αναδειχθεί – όπως θα έπρεπε άλλωστε – σε προστατευόμενο αγαθό. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες δράσης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον. Η Ελλάδα ενσωματώνοντας στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009), την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2004/35/ΕΚ) για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, αφενός δίνει το μήνυμα ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», αφετέρου καθιστά τον πιθανό παραβάτη υπεύθυνο απέναντι στο νόμο για την αποκατάσταση της ζημιάς που θα προκαλέσει. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει πλέον σοβαρό επιχειρηματικό ρίσκο για τις βιομηχανίες, αλλά και για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που επιδρά ζημιογόνα στο περιβάλλον.

Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει αυτόν τον κίνδυνο, με ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες:

 • Παρέχει νομική προστασία και τεχνική υποστήριξη στην επιχείρηση.
 • Καλύπτει το κόστος της αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών, ώστε να προστατευθεί η βιωσιμότητα της υπαίτιας επιχείρησης.

Μέσα στις συνθήκες ύφεσης που όλοι βιώνουμε, πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να μειώσουν τις ασφαλιστικές τους καλύψεις, ακόμη και αυτές που αφορούν συμβατικούς κινδύνους. Όμως όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πλέον ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης, αποτελεί κριτήριο ανταγωνιστικότητας και βεβαίως ανάπτυξης για την κάθε επιχείρηση.

Μέσα σε μια αγορά ανταγωνισμού, η επαρκής ασφάλιση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν αποτελεί ένα επιπλέον κόστος, αλλά είναι στοιχείο ενεργητικού. Η επιχείρηση απολαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση συνεργατών, φορέων και κοινωνικού συνόλου, τις μετατρέπει τελικά σε μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Η ασφαλιστική κάλυψη για συνέδρια, εκθέσεις και διάφορες εκδηλώσεις, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τους διοργανωτές, αφού τους καλύπτει από διάφορους σημαντικούς κινδύνους.

Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κυρίως την ακύρωση ή διακοπή μιας εκδήλωσης, την ευθύνη των διοργανωτών προς τρίτους (θεατές, συντελεστές κ.λπ.) και τέλος τις όποιες υλικές ζημίες στο χώρο διεξαγωγής της. Σε κάθε τέτοιο απρόβλεπτο περιστατικό, το κόστος των αποζημιώσεων που θα κληθεί να αναλάβει οι διοργανωτής ίσως να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ θα πρέπει φυσικά να συνυπολογιστεί σε κάθε περίπτωση και η φήμη του.

Έτσι λοιπόν η ασφάλιση μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα που προκύπτει από τους ανωτέρω κινδύνους.

Τα είδη των εκδηλώσεων που ασφαλίζονται είναι:

 • Συναυλίες
 • Αθλητικά γεγονότα
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Εμπορικές εκθέσεις
 • Συνέδρια, σεμινάρια
 • Εταιρικές εκδηλώσεις

Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι είναι:

 • Ακύρωση και διακοπή για «οποιαδήποτε αιτία» πέραν του ελέγχου του διοργανωτή (π.χ. καιρικές συνθήκες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, φυσική ή υλική ζημιά).
 • Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κυρίων συντελεστών της.
 • Αστική ευθύνη.
 • Σωματικές βλάβες τρίτων.
 • Σωματικές βλάβες στους συντελεστές της εκδήλωσης.
 • Υλικές ζημιές στους χώρους της εκδήλωσης.
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος/ασθένειας για όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Έργα σπουδαίων καλλιτεχνών εγνωσμένης αξίας, που ανήκουν ή εκτίθενται σε μουσεία, πινακοθήκες, ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς, γραφεία επιχειρήσεων και ιδιώτες συλλέκτες, πρέπει να είναι ασφαλισμένα από ζημιές, φθορές, ολική ή μερική καταστροφή.

Ως έργα Τέχνης θεωρούνται:

 • πίνακες ζωγραφικής
 • γλυπτά, θρησκευτικές εικόνες
 • παλαιά και σπάνια βιβλία
 • λιθογραφίες
 • νομίσματα
 • γραμματόσημα
 • πορσελάνες
 • δημιουργήματα από πολύτιμα μέταλλα
 • αντίκες
 • διάφορες συλλογές
 • κοσμήματα
 • χαλιά
 • κάθε άλλο αντικείμενο συλλεκτικής αξίας.

Η ασφαλιζόμενη αξία προσδιορίζεται φυσικά από εμπειρογνώμονες και τεχνοκριτικούς, με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου και βέβαια ανάλογα με την σπανιότητά του.

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω της απώλειας μετρητών και επιταγών κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας, με άσκηση απειλής ή/και βίας.

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω υπεξαίρεσης, κατάχρησης ή πλαστογραφίας, από υπαλλήλους που βρίσκονται υπό την εργοδοσία σας.

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω της απώλειας χρημάτων που βρίσκονται εντός ταμείων, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, συνεπεία ληστείας που έγινε μετά από φόνο ή βιαιοπραγία σε βάρος των υπαλλήλων.

Κάθε Έργο όπου εμπλέκονται πολιτικοί μηχανικοί ή μηχανολόγοι Μηχανικοί, δύναται και πρέπει να ασφαλιστεί για υλικές ζημίες που είναι πιθανό να υποστεί, όπως και για την απώλεια μελλοντικών εσόδων/κερδών λόγω καθυστέρησης της αποπεράτωσής του.

Η ασφάλιση προσφέρει καλύψεις κατά παντός κινδύνου Εργολάβου, καθώς εκείνος καλείται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά στο εργοτάξιο (προκληθείσα από φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινη αμέλεια μέχρι λανθασμένο σχεδιασμό ή εκτέλεση) αλλά και παντός κινδύνου συναρμολόγησης.

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω της απώλειας χρημάτων (μετρητών, επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) φυλασσομένων εντός χρηματοκιβωτίου, συνεπεία κλοπής που έγινε μετά από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου και/ή ληστείας με άσκηση απειλής ή/και βίας.

Με τη αύξηση της εγκληματικότητας, δυστυχώς παρουσιάζεται όλο και συχνότερα στην Ελλάδα το φαινόμενο των απαγωγών με απαίτηση λύτρων. Παράλληλα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου το φαινόμενο είναι σε έξαρση, αντιμετωπίζουν καθημερινά πλέον αυτή την επικίνδυνη κατάσταση.

Η Ασφάλιση Απαγωγής Λύτρων και Εκβιασμού, προστατεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις από τέτοια επώδυνα περιστατικά. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες εδράζονται στην Ελλάδα, σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις των οποίων τα στελέχη ταξιδεύουν – ειδικά σε χώρες υψηλού κινδύνου – σε στελέχη τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, ναυτιλιακών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών, και φυσικά σε μέλη πλούσιων οικογενειών.

Οι καλύψεις ενός τέτοιου συμβολαίου αφορούν:

 • Απαγωγή & υποτιθέμενη απαγωγή με σκοπό την απαίτηση λύτρων.
 • Απειλή & εκβιασμό για απόσπαση χρηματικών ποσών από τον ασφαλιζόμενο.
 • Παράνομη κράτηση από τρομοκρατική οργάνωση.
 • Πειρατεία σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και παράνομη καταναγκαστική κράτηση του ασφαλισμένου.
 • Θάνατο που προκύπτει από τα παραπάνω γεγονότα.
 • Πληρωμή Λύτρων η/και ποσών εκβιασμού.
 • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών.
 • Έξοδα των ειδικών συμβούλων δημοσίων σχέσεων.
 • 24ωρη γραμμή έκτακτης βοήθειας.
 • Άλλα αναγκαία έξοδα.

Kαθώς η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μία παγκόσμια αναγκαιότητα, έτσι και στην Ελλάδα επενδύονται τα τελευταία χρόνια σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με σκοπό τα πολύ σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον απλό καταναλωτή, τις αγορές ενέργειας και φυσικά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ασφαλιστικά προγράμματα:

 • Ασφάλιση φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Οικιακών φωτοβολταϊκών
 • Αιολικών πάρκων

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος  Δ/ΥΠΑ/21860/1422 στο άρθρο 14 «Ο Εκμεταλλευόμενος / Ιδιοκτήτης / Χειριστής ΣμηΕΑ της Α2 “ανοικτής” κατηγορίας, της “Ειδικής” και της “Πιστοποιημένης” κατηγορίας, αλλά και κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών».

Οφείλεις να έχεις συμβόλαιο αν είσαι χειριστής drone:

 • «ανοικτής κατηγορίας» για ιδιωτική χρήση με βάρος 4-25 κιλά
 • «ανοικτής κατηγορίας» για επαγγελματική χρήση
 • «ειδικής κατηγορίας»
 • «πιστοποιημένης κατηγορίας»

Τι καλύπτει η ασφάλιση: Με βάση τη νομοθεσία ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία και την ασφαλή απόσταση του ΣμηΕΑ από ανθρώπους και κινητά/ακίνητα στοιχεία περιουσίας στο έδαφος ή τη θάλασσα.

Τα όρια κάλυψης ανά drone είναι τα εξής:

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι: €1.000.000
 • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι: €1.000.000
 • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι: €150.000
 • Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος: €1.000.000

Τι πρέπει να ξέρεις  αν έχεις drone:

 • Τα ΣμηΕΑ με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50 μ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ.
 • Απαγορεύεται να πετάς σε ακτίνα 8 χλμ. από αεροδρόμιο.
 • Απαγορεύεται να πετάς σε περιοχές που διενεργούνται πτήσεις επανδρωμένων αεροσκαφών με κανόνες πτήσεως δια οργάνων (IFR) ή και εξ όψεως (VFR).
 • Κάθε χώρα έχει ορίσει «Απαγορευμένες Περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Η φροντίδα ενός άρρωστου ή τραυματισμένου κατοικίδιου μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση. Για τον λόγο αυτό στη simpleACT δίνουμε προτεραιότητα  στις διαδικασίες αποζημιώσεων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι βασικές καλύψεις που παρέχουν τα προγράμματα ασφάλισης για τα αγαπημένα σας κατοικίδια είναι οι ακόλουθες:

 • αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το κατοικίδιο σε τρίτα πρόσωπα
 • δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση λόγω ατυχήματος προς αποκατάσταση της υγείας του κατοικίδιου
 • δαπάνη για δημοσίευση αγγελίας και συμμετοχή στην πληρωμή ευρέτρων σε περίπτωση εξαφάνισης του κατοικίδιου
 • θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος
 • θανάτωση (ευθανασία)
 • έξοδα φύλαξης σε ξενώνα σε περίπτωση εισαγωγής του ιδιοκτήτη σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος.

Σας προσφέρουμε ανταγωνιστικά ασφαλιστικά πακέτα για τα κινητά τηλέφωνα, καθώς και ασφάλιση των tablets.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να επιλέξει κανείς ένα τέτοιο πρόγραμμα:

 • χωρίς ασφάλιση μπορεί να ζητηθεί η καταβολή μέχρι και της πλήρους τιμής ενός κινητού τηλεφώνου ή tablet όταν απαιτείται αντικατάσταση
 • έχοντας το τηλέφωνό σας ασφαλισμένο έχετε ηρεμία, ξεγνοιασιά και η επένδυσή σας είναι προστατευμένη – δεν ανησυχείτε για την τυχόν απώλεια, κλοπή, ή τυχαία ζημιά του
 • είναι βολικό και εύκολο, ενώ παρέχει απόλυτη ασφάλεια
 • συνήθως μπορείτε να λάβετε ένα τηλέφωνο αντικατάστασης αμέσως μόλις εγκριθεί η αίτησή σας

H σπανιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλισης

Η ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων όπως συλλογές και αντίκες δεν είναι μια απλή υπόθεση, γι’ αυτό στη simpleACT η σχέση μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι σχεδόν προσωπική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται καταρτίζονται ύστερα από συναίνεση και των δύο πλευρών και διαμορφώνονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά είτε πρόκειται για σύμβαση με επιχείρηση είτε για σύμβαση με ιδιώτη.

Επειδή στην ασφάλιση συλλογών και αντικών η σπανιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός έναντι των άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Αρχικά η ασφαλιστική εταιρεία θα προχωρήσει σε εκτίμηση των αντικειμένων βάσει ειδικών αναφορών από εκτιμητές. Από αυτές καθορίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό και το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου, ενώ αυτό είναι ανάλογο της αξίας του αντικειμένου το οποίο ασφαλίζεται.

Η ασφάλιση συλλογών και αντικών απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • σε ιδιώτες (συλλέκτες ή όχι) που έχουν στο σπίτι τους συλλογές ή/και αντίκες
 • σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές ή/και αντίκες
 • σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία αντικών και συλλογών
chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ή

telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.