Αστυνομικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες,

συχνά οδηγούνται σε καταστάσεις νομικά ασαφείς και επικίνδυνες.

Η ιδιαίτερη εργασία του αστυνομικού / στρατιωτικού / λιμενικού / πυροσβέστη (κατά περίπτωση ξεχωριστά δύσκολη), πολλές φορές τον οδηγεί σε καταστάσεις νομικά ασαφείς έως και επικίνδυνες, τόσο για τον ίδιο, όσο και με συνέπειες για άλλους (συνεργάτες ή οικογένειά).

Συχνά βρίσκεται εκτεθειμένος από ενέργειες, τόσο των ανωτέρων του, όσο και των κατωτέρων του, μη γνωρίζοντας (ως μη γνώστης αστικών νόμων και κείμενων διατάξεων) τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού του κάθε φορά εμφανιζόμενου προβλήματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, που καθίσταται αποδέκτης συνεπειών παραλείψεων ή παράνομων ενεργειών, οι οποίες απειλούν ή βλάπτουν τα νόμιμα δικαιώματά του, απαιτείται η γνώμη και η συμβουλή ενός ειδικού. Αυτού, ο οποίος θα μπορεί να σταθεί στο πλευρό του, αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών του στα αστικά και διοικητικά δικαστήρια, αλλά και να παρέξει υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία ή δίωξη που τυχόν ασκηθεί εναντίον του.

Τα παραπάνω προσφέρει το νέο πρόγραμμα του γερμανικού ομίλου ARAG, ενός από τους τρείς μεγαλύτερους παρόχους Νομικής Προστασίας παγκοσμίως. Δείτε παρακάτω:

Νομική προστασία εργασιακών διαφορών

 • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Θέματα προαγωγών – κρίσεων
 • Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
 • Μεταθέσεις, μετατάξεις
 • Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
 • Ε.Δ.Ε
 • Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
 • Θέματα συνυπηρέτησης
 • Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Ποινική - πειθαρχική νομική προστασία

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων. 

 • Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς.
 • Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)

  Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας  καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.

Υποβολή μήνυσης

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης και ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

Νομικές συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται άμεσα. Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.

Ασφαλιστική κάλυψη

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Όριο κάλυψης

Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση.

Ετήσια ασφάλιστρα

64 €

chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ή

telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.