Αστική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας

Ως Αστική Ευθύνη (ΑΕ) ορίζεται η υποχρέωση που έχει εκείνος που προκάλεσε υλική ζημιά ή σωματική βλάβη σε κάποιον τρίτον, εξαιτίας παράλειψης ή εσφαλμένης ενέργειάς του, να την αποκαταστήσει (Αστικός Κώδικας, άρθρο 914: “Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει“). Οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν καλύπτονται.

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Προγράμματα αστικής ευθύνης (ΑΕ) Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας (ή Ιδιοκτήτη ή Επιτροπής Διαχείρισης) συνήθως καλύπτουν σωματικές βλάβες (τραυματισμός, απώλεια ζωής) και υλικές ζημιές (π.χ. από λειτουργία ανελκυστήρων, πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση-διαρροή σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα, πτώση επιγραφών, φορτοεκφόρτωση), που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (*) από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του διαχειριστή και που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη διαχείριση, τη χρήση των κοινόχρηστων/κοινόκτητων (**) χώρων της πολυκατοικίας και τις εργασίες επισκευής-συντήρησης αυτών.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να προστεθούν προαιρετικά ιδιαίτερες καλύψεις (π.χ. εργοδοτική ευθύνη, ευθύνη λειτουργίας πισίνας κ.ά.).

(*) Τρίτοι θεωρούνται οι ένοικοι και/ή ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων/γραφείων της πολυκατοικίας, οι επισκέπτες, οι διερχόμενοι, καθώς και οι συνιδιοκτήτες μεταξύ τους για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία, όχι όμως για ζημιές που θα προξενήσει ο ένας στον άλλο.

(**) Κοινόχρηστοι/κοινόκτητοι χώροι θεωρούνται ότι ορίζει το καταστατικό της πολυκατοικίας (η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, οι διάδρομοι, η ταράτσα, η στέγη, οι μετώπες των μπαλκονιών, κ.ά.).

Τιμολόγηση

Το ασφάλιστρο αυτών των προγραμμάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων και γραφείων της πολυκατοικίας, καθώς και τα επιθυμητά όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης που θα επιλεχθούν. Ενδέχεται να καθορίζεται απαλλαγή κατά περίπτωση κάλυψης.

Ενδεικτικά σας προτείνουμε:

Cormar
(ΑΕ διαχειριστή)
hotel
Interasco
(ΑΕ διαχειριστή)
apartment
Generali
(ΑΕ διαχειριστή)
chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ή

telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.