Ένα ολοκληρωμένο πακέτο οικογενειακής κάλυψης

Όλοι όσοι έχετε οικογένεια, είναι σίγουρο ότι ξοδεύετε ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός σας για αυτήν. Οι δαπάνες για το σπίτι, το σχολείο, τα παιδιά, την περίθαλψη και τόσες άλλες ανάγκες και επιθυμίες των μελών της οικογένειάς σας, είναι η χειροπιαστή απόδειξη της πραγματικής σας αγάπης στα οικεία σας πρόσωπα.

Η δυνατότητα όμως εξασφάλισης ίδιου επιπέδου ζωής στα αγαπημένα σας πρόσωπα δεν είναι αιώνια. Όταν αυτή η δυνατότητα πάψει να υπάρχει, λόγω ανικανότητας σας για εργασία ή λόγω απώλειας ζωής, η οικογένεια σας δεν πρέπει να στερηθεί τίποτα.

Με το παρόν πρόγραμμα εξασφαλίζετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα την απόλυτη προστασία που χρειάζονται και υψηλό επίπεδο ζωής σε περίπτωση απώλειας ζωής σας από ατύχημα ή ασθένεια ή μόνιμης ολικής ανικανότητας σας από ασθένεια ή ατύχημα.

Δείτε τις καλύψεις που μπορεί να έχει όλη η οικογένεια σας μόνο με 1€ την ημέρα.

FAMILY (50-15) ΚΑΛΥΨΕΙΣ--03 insurance
chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ή

telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.