Πώς εκδίδω Πράσινη Κάρτα;

Εκδίδεται με ευθύνη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης της εκαστοτε χωρας μελους και χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του Γραφείου. Αυτές με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας. Η Πρασινη Καρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Τι πρέπει να προσέχω;

Μορφή Πράσινης Κάρτας

prasini karta_Page_1

Οι ΠΚ έχουν όλες τον ίδιο τύπο και κάθε γνήσια κάρτα πρέπει:

 • να έχει χρώμα πράσινο,
 • να έχει 11 παραγράφους-κουτάκια με – συμπληρωμένα τα στοιχεία,
 • να έχει έναν πίνακα με τα διεθνή διακριτικά γράμματα των 45 χωρών,
 • να είναι εις διπλούν,
 • να μην έχει διαγραφές, συμπληρώσεις ή ακυρώσεις,
 • να μην έχουν αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της.
prasini karta_Page_2

Τα κράτη-μέλη για τα οποία ισχύει η ΠΚ αναγράφονται με τα διεθνή διακριτικά γράμματα μέσα σε γραμμικό πλαίσιο. Τα 30 κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιλαμβανομένης της Ελβετίας αποτελούν μία εδαφική ενότητα και για το λόγο αυτό στο έντυπο της ΠΚ εμφανίζονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Οι υπόλοιπες χώρες του Συστήματος εμφανίζονται χωριστά η κάθε μία στο πλαίσιο των 45 χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.

 • §1: «Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου».
 • §2: το ΓΔΑ κάτω από την αιγίδα του οποίου εκδίδεται η ΠΚ.
 • §3: ημερομηνίες ισχύος ΠΚ, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα κάλυψης.
 • §4: διεθνή διακριτικά αρχικά της χώρας του ΓΔΑ, ο κωδικός αριθμός της ασφαλιστικής εταιρίας που εκδίδει την κάρτα και ο αριθμός της ΠΚ.
 • §5: ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή αν δεν υπάρχει, ο αριθμός πλαισίου.
 • §6: η κατηγορία του οχήματος.
 • §7: η μάρκα του οχήματος.
 • §8: πληροφορίες για την εδαφική ισχύ της ΠΚ.
 • §9: στοιχεία (όνομα – διεύθυνση) του ασφαλισμένου ή του οδηγού του οχήματος.
 • §10: τα στοιχεία του ασφαλιστή, που εκδίδει την ΠΚ.
 • §11: υπογραφή της ασφαλιστικής επιχείρησης που εκδίδει την ΠΚ.

Στο πίσω μέρος της ΠΚ αναγράφονται οδηγίες προς τον ασφαλισμένο και κατάλογος όλων των Γραφείων Πρασίνων Καρτών.

Επικοινωνία

Το ΓΔΑ λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επισήμων αργιών από 8:30 π.μ. μέχρι τις 5:30 μ.μ. και τις Παρασκευές από 8:30 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ., Ξενοφώντος 9, Σύνταγμα – ΑΘΗΝΑ, TK: 10557, 2103223324, 2103236562, 2103238402, fax: 2103238370, e-mail: claims@mib-hellas.gr, website: http://www.mib-hellas.gr

chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.