Φιλικός Διακανονισμός

Από την 1η Μαΐου 2000 ετέθη σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά:

 • Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού.
 • Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης.
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους.
 • Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια.
 • Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500 € ανά ατύχημα.
 • Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο.
 • Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000 € συνολικά ανα συμβάν.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
 • Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.
 • Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
 • Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.

Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος συμπεριλαμβανομένων και των φόρων.
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους, βαλίτσας δίκυκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

 • Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος.
 • Απώλεια εισοδήματος.
 • Ηθική βλάβη.

Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας.

Όχι μόνο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης καθώς και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρεία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς και το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός”.

Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρεία- μέλος του ΣΑΠ- μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι (επικαιροποίηση 31/3/2021):

   • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
   • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
   • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
   • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
   • ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
   • INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
   • GENERALI HELLAS A.A.E.
   • ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
   • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
   • PRIME INSURANCE LTD
   • EURO INSURANCES DAC
   • AIG EUROPE S.A.
   • Hellas Direct INSURANCE LTD
   • CITY INSURANCE SA       (15/2/2020)
   • QIC EUROPE LTD
   • EUROINS.AD INSURANCE COMPANY (1/7/2020)
   • Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
   • ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
   • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
   • ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
   • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
   • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
   • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
   • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
   • EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ
   • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
   • PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
   • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

Σχετικά έντυπα:

pdf download
Κείμενο Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού
pdf download
Λίστα Μελών Φιλικού Διακανονισμού
pdf download
Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος
chat(1)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
telephone-operator
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Βρείτε μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Έχετε εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης με επιτυχία! Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας!

Παρουσιάσθηκε σφάλμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά.

Η SimpleACT θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω παρεχόμενα στοιχεία, κατά περίπτωση, για επικοινωνία και ενημερώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή άλλη εταιρία.